Kontaktujte nás: 775 605 121
770 161 612 - Monika Hrubá | vam@uklidvam.cz

Ochrana osobních údajů ve firmě Vamík, s.r.o.  podle nařízení GDPR

Zkratka GDPR (angl. General Data Protection Regulation) je  nařízení EU o ochraně osobních údajů, které vstoupí v platnost 25. 5. 2018 a nahrazuje dosavadní zákon o Ochraně osobních údajů platný v ČR.
Firma Vamík, s.r.o. (dále firma), jako  zpracovatel osobních údajů, provedla požadovanou analýzu shromažďovaných dat o zákaznících a obchodních partnerech (dále jen data),  tímto prohlašuje, že:

1. Uchovává pouze ta data, které jsou vyžadována zákonem anebo jsou nutná pro provoz a zabezpečení firmy a poskytovaných služeb.

2. Získaná data neposkytuje žádným třetím stranám.

 
3. Nevyhledává a ani jinak nezískává data o zákaznících a obchodních partnerech, kromě informací z veřejných zdrojů nutných pro provoz a zabezpečení služby. Žádným způsobem tato data neshromažďuje, nevyhodnocuje a nepoužívá pro marketingové účely.


4. Zabezpečuje data a vzdálený přístup šifrováním a používá další prostředky ochrany dat na síti, aby co nejvíce omezila možnost neoprávněného vniknutí do sítě.

5. Používá fyzické a elektronické zabezpečení budov a serverů, kde jsou data uložena.

6. Data jsou pravidelně zálohována.

7. Po skončení poskytované služby a po vypršení zákonných lhůt požadujících uchovávání dat jsou tato automaticky vymazána a to nejpozději po 10-ti letech.

8. Provedla školení zaměstnanců a kontrolní organizační opatření směřující k zabezpečení dat.

9. Provedla změny v příslušné dokumentaci (Organizační řád, Všeobecné podmínky komunikací a další).

Z výše uvedených bodů (hlavně 1-3) a podmínek stanovených GDPR vyplývá, že firma Vamík, s.r.o. NEPOTŘEBUJE ZVLÁŠTNÍ SOUHLAS ZÁKAZNÍKŮ A OBCHODNÍCH PARTNERŮ S PODMÍNKAMI GDPR.  Osobou zodpovědnou za implementaci GDPR u zpracovatele je PhDr.Yvona Vágnerová. Se všemi dotazy a požadavky týkajících se GDPR se obracejte na email: vam@uklidvam.cz

Levý infobox

Informujeme


GDPR

Vážení zákazníci, 25.05.2018 začne platit nařízení Evropské unie GDPR (angl. General Data Protection Regulation) o ochraně osobních údajů, které nahrazuje dosavadní dosavadní zákon o Ochraně osobních údajů platný v ČR.

23.05.2018 - PhDr.Yvona Vágnerová


VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA


Ocenění firmy:

Ocenění Českých Podnikatelek- OCP 2012

Účast ve finále soutěže Ocenění Českých Podnikatelek- OCP .
www.oceneniceskychpodnikatelek.cz


Přijímáme objednávky na jarní úklidy

Upozorňujeme na omezenou kapacitu a proto objednávejte co nejdříve. 

Nabídka práce

  • Nabízíme pracovní příležitosti  pro osoby se sníženou pracovní schopností pro Prostějov a Olomouc
  • Přijímáme brigádníky 
  • Informace na tel. 582 345 379

Nabídka dárkového poukazu

  • Jsme si vědomi, že vybírání dárku je věcí nesnadnou a proto jsme pro Vás připravili tip pro netradiční dárek, který potěší jistě každého - dárkové poukazy na úklidové služby.